top of page

Ons verhaal

Verantwoord varkenshouden sinds 1945

Peter Bart Gert Hampshire big  2018-1-25 1_edited.jpg
Hoe het begon...

Margriet en Jozef trouwden in 1945 en richtten in hetzelfde jaar samen hun gemengde boerderij op. Na een aantal jaren melkkoeien te houden en varkens te fokken, besloten ze een grote koeienstal te bouwen. De plannen veranderden echter toen de vraag naar varkens sterk begon te stijgen. Margriet overtuigde Jozef ervan om het roer om te gooien: ze bouwden hun eerste zeugenbedrijf.  

 

De drie kinderen Bart, Peter en Gert werden vanaf jonge leeftijd ondergedompeld in het leven op de boerderij. Ze ontwikkelden hun eigen karakters, die goed op elkaar afgestemd werden. Leiderschap, analytisch vermogen en een sterke werkethiek zijn de basisnormen waarmee nu de derde generatie het bedrijf verder doet groeien.

 

Jef, Anton en Paul zijn minstens zo gepassioneerd door de varkenshouderij als de vorige generaties. Ook zij hebben zich gespecialiseerd in verschillende deelgebieden van de varkenshouderij. Zo focust Jef zich op technologische innovatie en uitbreiding, heeft Anton een uitstekende kijk op zowel diergezondheid als zeugenhouderij en werkt Paul naast zijn studie Agro- en Biotechnologie zo veel mogelijk mee in het bedrijf. De jongste twee, Simon en Aurélie, genieten nog van hun kindertijd op de boerderij.

 

De vrouwen in de familie spelen een belangrijke rol in het bedrijf. Kristine, Bart zijn vrouw, heeft vanaf het begin de administratieve kant van het bedrijf op zich genomen. Enkele jaren nadat Ilse met Gert huwde, stapte ook zij mee in het familiebedrijf. Ze worden ondersteund door sales manager en productontwikkelaar Bart van Tricht.

a meeting in the Vanschoubroek family

Get to Know

Norbel

Onze inzet

“Wat ik het leukste aan mijn werk vind is dat ik veel verschillende dingen mag doen. Mijn hoofdtaak is om de biggen te verzorgen op de biggenbatterij, maar ik help mijn collega’s op het zeugenbedrijf ook vaak met hun taken.

Af en toe knuffel ik stiekem een biggetje.”

- Kimberly

Onze werknemers

“Het succes van onze boerderij is grotendeels te danken aan de toewijding en inzet van onze werknemers”

De mensen die de boerderij doen helpen draaien zijn essentiële partners. Daarom werken we hard om een aangename, veilige en inclusieve werkplek te creëren. In een fijne sfeer krijgen talenten de ruimte om zich te ontwikkelen.

 

Er is veel werk op de boerderij: de dieren moeten aandachtig verzorgd worden en het materiaal goed onderhouden worden. Daarom verwelkomen we zowel Vlaamse als internationale werknemers in ons team.

 

We zijn trots op het werk van onze medewerkers die iedere dag gemotiveerd en zorgvuldig hun steentje bijdragen.

 

Naast de werknemers die zich inzetten in de eigen stallen, kunnen we evenzeer rekenen op partnerschappen met meer dan 40 huurstallen. Deze gekwalificeerde zelfstandige boeren zorgen voor de Norbel varkens alsof ze van zichzelf zijn.

a girl holding a Norbel piglet
Employees
“Gezonde varkens geven kwaliteitsvlees, en dat is waar we ons iedere dag samen volledig voor inzetten” 

Onze dieren

Gezonde, tevreden dieren geven de beste resultaten. Daarom werken we nauw samen met dierenartsen om zo een hoge levenskwaliteit van de dieren te kunnen garanderen. Ieder lid van de familie werkt oftewel in de stallen of op het bureau. Dit zorgt ervoor dat er snel ingespeeld kan worden op de situatie in de stallen.

 

Een van onze speerpunten is het reduceren van antibioticagebruik. Door strikte regels na te leven op vlak van hygiëne en bioveiligheid, worden de varkens in goede gezondheid gehouden. We geven geen preventieve groepsbehandelingen, maar laten onze dierenartsen de varkens op een continue basis monitoren. Ze spelen kort op de bal en ontwikkelen stal-specifieke vaccinatieprogramma’s om ziektes te voorkomen. Antibiotica wordt enkel toegediend wanneer de dieren effectief ziek zijn en een antibiotica behandeling nodig hebben. 

 

Genetica speelt ook een belangrijke rol in het produceren van gezonde dieren. Daarom hebben we een eigen locatie met diverse grootmoederlijnen. Hier worden de verschillende fokprogramma’s ontwikkeld met oog op productie- en karkaskwaliteit.

Ook tijdens transport zorgen we ervoor dat onze varkens zo comfotrabel mogelijk vervoerd worden. De vrachtwagens van onze transporteurs zijn minstens voorzien van temperatuursensoren, automatische klimaatregeling, ventilatoren, GPS en een permanente drinkwatervoorziening.

Anima health
IMGL9688.JPG
“Wij waarderen wat de natuur ons geeft. Daarom zorgen we er goed  voor, zodat volgende generaties onze traditie voort kunnen zetten” 

Onze omgeving

Samen met onze partners en medewerkers zijn we steeds op zoek naar nieuwe innovaties op vlak van duurzaamheid. Het opvangen van regenwater, het opwekken van groene stroom, het reduceren van de uitstoot en samenwerkingen met lokale voederbedrijven en boeren, zijn enkele voorbeelden van manieren waarop de boerderij zijn ecologische voetafdruk vermindert.

 

Het tekort aan water wordt een steeds groter probleem; daarom zijn onze stallen voorzien van een regenwateropvang. Dit regenwater wordt onder andere gebruikt om de stallen schoon te maken en als spuiwater voor de biologische luchtwassers. Deze luchtwassers zorgen ervoor dat we minder emissies uitstoten en dat de geurhinder geminimaliseerd wordt voor de buurt.

 

Een boerderij heeft veel stroom nodig om de varkens gelukkig te houden. Alle stallen zijn daarom voorzien van zonnepanelen. We produceren zelf tot 90% van de benodigde stroom om de stallen en het kantoor te voorzien van groene stroom.

 

De varkenshouderij is een voorbeeld van circulaire landbouw: gewassen voeden de dieren en de dieren bemesten de gewassen die vervolgens gebruikt worden in onze voeders. In onze regio heerst er een schaarste aan organische meststoffen: daarom gebruiken lokale boeren onze varkensmest om de velden te bemesten, waardoor er minder nood is aan synthetische meststoffen. Met het oog op duurzaamheid gebruiken we zoveel mogelijk kwalitatieve reststromen in de voederformules.

 

Environment
bottom of page